Weergave Blokken Lijsten

PC 142.01 – Ecocheques

Tenzij via ondernemings-cao wordt geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand december wederom ecocheques verwerkt voor arbeiders uit PC 142.01 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2016 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

Gebruik e-Box wellicht binnenkort verplicht

De e-Box is een elektronische brievenbus waarin uw onderneming snel, eenvoudig en in alle veiligheid de documenten van de instellingen van de sociale zekerheid ontvangt. Verschillende documenten zal u in de nabije toekomst sowieso niet meer op papier ontvangen, doch enkel via de e-Box van uw onderneming. In de toekomst (vermoedelijk vanaf 01.01.2017) zal u verplicht zijn een e-Box te activeren. In die zin is het aangewezen de stappen te volgen om uw e-box voor de onderneming reeds te activeren en de onlinediensten te gebruiken.

Lees meer

PC 220.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2016 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2016 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

PC 149.02 – Ecocheques

Tenzij via ondernemings-cao wordt geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand december wederom ecocheques verwerkt voor arbeiders uit PC 149.02 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2016 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

PC 112.00 – Ecocheques

Tenzij via ondernemings-cao werd gekozen voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand december wederom ecocheques verwerkt voor arbeiders uit PC 112.00 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2016 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

Omschakeling zomeruur naar winteruur

In de nacht van 29 op 30 oktober zetten we om 3 uur de klok 1 uur achteruit en wordt het 2 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken of zij die niet tijdens beide omschakelingen werken, geldt een andere regeling.

Lees meer

Sollicitatieverlof

Tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn heeft de werknemer recht op afwezigheid om een nieuwe betrekking te zoeken gedurende 2 halve dagen of 1 volledige dag per week. Tijdens de periode voor de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn heeft de werknemer recht op 1 halve dag sollicitatieverlof per week. Deze dagen zijn te betalen door de werkgever en voor deeltijdsen gelden deze pro rata hun tewerkstellingsbreuk.

Lees meer

Betaling loon per overschrijving vanaf 01.10.2016

Sedert 01.10.2016 is betaling van het loon via overschrijving de regel. Afwijken op deze regel is mogelijk, maar niet op ondernemingsniveau of in akkoord met de werknemer. De mogelijkheid tot contante betaling van het loon kent een tijdelijk karakter en is enkel nog mogelijk wanneer de sector hierover een cao of impliciet akkoord heeft gesloten of dit gebruik toestaat via een strikte procedure. De procedure hiervoor diende voor 30.09.2016 opgestart te worden en dit gebeurde slechts voor enkele sectoren.

Lees meer

Bouwvakantie 2017

In bijlage vindt u een overzicht van de bouwvakantie 2017. Deze nota wordt bijgewerkt a.d.h.v. actuele gegevens.

Lees meer

Wachttijd voor economische werkloosheid

Tot en met 30.09.2016 waren er geen wachttijdvoorwaarden voor tijdelijk werklozen. Met ingang van 01.10.2016 wordt de wachttijd voor economische werkloosheid (arbeiders en bedienden) opnieuw ingevoerd. Om uitkeringen te ontvangen, moeten werknemers voldoen aan dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden welke van toepassing zijn op de volledig werklozen. Deze regel geldt niet ingeval van werkloosheid om andere redenen (bv. overmacht, slecht weer, staking, sluiting vakantie).

Lees meer