Recent nieuws

Wijziging kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen

07 juli 2014

Sedert 01.07.2014 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,3468/km betaald worden. Tot en met 30.06.2014 mocht maximaal € 0,3461/km worden betaald voor dergelijke verplaatsingen.

PC 223.00 – Loongrens betaalde sportbeoefenaar

03 juli 2014

Om als betaalde sportbeoefenaar beschouwd te worden, moet de persoon in kwestie een jaarlijks minimum inkomen genieten. Voor de periode van 01.07.2014 tot en met 30.06.2015 wordt dit bedrag vastgelegd op € 9.400,00.

Mobiliteitsenquête

30 juni 2014

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten dit jaar opnieuw de mobiliteitsenquête invullen. De enquête gaat van start op 01.07.2014 en eindigt op 31.01.2015, de uiterste indieningsdatum bij de FOD Mobiliteit. In de loop van de maand juni ontvangt elke betrokken onderneming een brief en mail met het verzoek de enquête uit te voeren. Indien men deze niet ontvangt terwijl men wel aan de voorwaarden voldoet, dient men contact op te nemen met de FOD Mobiliteit (enquetewwv@mobilit.fgov.be).

Lees meer

RSZ definieert vaste plaats tewerkstelling

23 juni 2014

Vanaf het 2e kwartaal 2014 wijzigt de RSZ diens definitie over een vaste plaats van tewerkstelling om in het kader van de reglementering voor bedrijfsvoertuigen als woon- werkverkeer te worden aanzien. Een vaste plaats van tewerkstelling dient aan twee voorwaarden te voldoen. Enerzijds levert de werknemer effectief prestaties van enige omvang op die plaats (meer dan louter laden of lossen van voertuig), anderzijds rijdt hij tijdens het jaar ten minste 40 dagen naar diezelfde plaats. Van zodra de 40 dagen bereikt zijn op één plaats is de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor het ganse jaar. Graag een seintje aan onze diensten indien hiervoor wijzigingen noodzakelijk zijn.

Lees meer

Solidariteitsbijdrage utilitaire voertuigen

23 juni 2014

Vanaf het 2e kwartaal 2014 versoepelde de RSZ haar richtlijnen over de solidariteitsbijdrage. Dit kan gevolgen hebben als werknemers een utilitair voertuig (echte lichte vracht) ter beschikking krijgen voor hun woon- werkverkeer. Voortaan wordt woon- werkverkeer met een voertuig dat valt onder de fiscale definitie van een echte lichte vracht niet meer beschouwd als privégebruik en is de solidariteitsbijdrage niet meer verschuldigd. Wordt dit utilitair voertuig ook voor zuiver privéverplaatsingen gebruikt, is de solidariteitsbijdrage nog wel verschuldigd. Graag een seintje aan onze diensten voor welke voertuigen hierdoor wijzigingen noodzakelijk zijn.

Lees meer