Recent nieuws

Melding eerste dag economische werkloosheid

24 maart 2014

Sedert 23.03.2014 is de meldingsplicht van de eerste effectieve werkloosheidsdag wegens economische redenen versoepeld. Deze maandelijkse melding kan voortaan reeds verricht worden vanaf de vijfde werkdag (normale werkweek in vijfdagenstelsel) die voorafgaat aan de eerste dag van de werkelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst. De melding moet nog steeds uiterlijk de werkdag volgend op de eerste dag economische werkloosheid gebeuren. Voortaan bestaat ook de mogelijkheid om deze kennisgeving te annuleren, dit uiterlijk de werkdag die volgt op de dag die aangegeven werd als werkloosheidsdag.

Lees meer

Forfaitaire waardering energiekosten

20 maart 2014

Indien de onderneming de energiekosten van een werknemer, bedrijfsleider of leidinggevend personeelslid ten laste neemt, ontstaat er een voordeel. Met ingang van 01.01.2014 bedraagt voor het leidinggevend personeel en de bedrijfsleiders het forfait op jaarbasis € 1.900,00 voor verwarming en € 940,00 voor elektriciteit. Voor de andere begunstigden bedraagt het forfait op jaarbasis € 850,00 voor verwarming en € 430,00 voor elektriciteit.

Functiecategorie werknemer

18 maart 2014

Om de lonen correct op te volgen, is het van uiterst belang aan onze diensten voor iedere werknemer de exacte functiecategorie door te geven. In vele sectoren worden de baremalonen immers mede bepaald door de functie die de werknemer uitoefent. Uiteraard kan u bij onze diensten de functieclassificatie voor uw sector(en) opvragen.

Omschakeling winteruur naar zomeruur

14 maart 2014

In de nacht van 29 op 30 maart zetten we om 2 uur de klok 1 uur vooruit en wordt het 3 uur. De werknemers die in ploegenarbeid werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegenarbeid werken, geldt een andere regeling. Deze krijgen bij de omschakeling een loon gelijk aan het werkelijk aantal gepresteerde uren.

PC 209.00 – Aansluiting bij Sociaal Fonds

13 maart 2014

Indien u bedienden tewerkstelt onder PC 209.00 dient u aangesloten te zijn bij het Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal (SFBM - opgericht sedert 01.01.2014). Als werkgever bent u verplicht om trimestriële bijdragen voor het SFBM te betalen. Voor de berekening van de bijdrage dient aan het SFBM het aantal bedienden aangegeven te worden dat op de laatste dag van het kwartaal met een arbeidsovereenkomst verbonden is, ongeacht het arbeidsregime. Het SFBM zal dit aangifteformulier rechtstreeks naar onze diensten verzenden, waarna wij dit verder zullen aanvullen.

Lees meer