Weergave Blokken Lijsten

PC 307.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 215,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 226.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 226.00, telkens t.b.v. € 250,00 per bediende met volledige prestaties, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 220.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.02 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand december 2017 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.02 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 142.01 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand december 2017 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 142.01 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 112.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand december 2017 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 112.00 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Economische werkloosheid bedienden

Bij gebrek aan werk kan men bedienden per kalenderjaar gedurende 16 weken volledig werkloos stellen of gedurende 26 weken gedeeltelijk. Combinaties van beide systemen zijn ook mogelijk. Alvorens hiervan gebruik te kunnen maken, dient een gehele procedure succesvol te worden afgerond (o.a. goedkeuring Fod Waso en RVA) en is een erkenning als onderneming in moeilijkheden vereist. Indien uw onderneming gebruik wenst te maken van deze maatregel kan u steeds contact opnemen met onze diensten.

PC 149.04 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er met de loonverwerking van december 2017 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.04 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden. Vanaf 2018 worden de ecocheques niet langer in 2 jaarlijkse schijven verwerkt, maar worden deze samengevoegd tot 1 schijf van € 250,00 per voltijdse arbeider en dat samen met de lonen van juni.

Functiecategorie werknemer

Om de lonen correct op te volgen, is het van uiterst belang aan onze diensten voor iedere werknemer de exacte functiecategorie door te geven. In vele sectoren worden de baremalonen immers mede bepaald door de functie die de werknemer uitoefent. Uiteraard kan u bij onze diensten de functieclassificatie voor uw sector(en) opvragen.

Verlenging innovatiepremie

De wet van 30.08.2017 voorziet in de verlenging van de innovatiepremie voor 2017 en 2018. Een innovatiepremie is een premie voor werknemers die een innoverend idee hebben gelanceerd binnen een onderneming, wat een meerwaarde biedt aan de onderneming voor wat betreft de werking, productie of activiteiten. De innovatiepremie is een voordelige beloning die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van RSZ en belastingen. De verschillende voorwaarden en aanvraagprocedure worden uiteengezet op de website van RSZ, meer bepaald onder de administratieve instructies http://www.onssrszlss.fgov.be/nl.