Weergave Blokken Lijsten

Gewaarborgd loon bij ski-ongeval?

Indien een werknemer arbeidsongeschikt is naar aanleiding van een ski-ongeval dient de werkgever in de meeste gevallen gewaarborgd loon te betalen. Uiteraard moeten de algemene voorwaarden om recht te hebben op gewaarborgd loon voldaan zijn. Indien het gaat om een zware fout van de werknemer of een ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens een sportcompetitie of –exhibitie waarvoor er toegangsgeld betaald moest worden en waarvoor de sporter zelf een vergoeding heeft ontvangen, is geen gewaarborgd loon verschuldigd.

Trillium – jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

In februari stuurt RSZ aan alle werkgevers een overzicht van de toegepaste tewerkstellingsmaatrelen, Trillium genaamd. Deze gegevensoverdracht gebeurt via de e-Box (beveiligde elektronische brievenbus via de portaalsite van de sociale zekerheid) of via de gewone post (indien de e-Box niet actief is). Dit jaarlijks overzicht moet binnen de maand volgend op de ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan de werknemers (eventueel via de vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad).

Een bonusplan voor 2018? De deadline nadert

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als een bonusplan. De werkgever kan hiermee zijn personeel belonen voor het behalen van een onzekere doelstelling. Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig, maar is aan strikte voorwaarden gebonden. Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2018 dient uiterlijk 30.04.2018 volledig afgerond te zijn.

Lees meer

PC 124.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand april 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 124.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Break@work: openstaand recht op tijdskrediet

De RVA heeft een nieuwe tool gelanceerd waarbij de werknemer zelf kan nagaan hoeveel recht op tijdskrediet of een thematisch verlof hij nog heeft. De werknemer kan hiervoor inloggen met zijn eID, zijn federaal token, itsme of via een persoonlijke code op www.breakatwork.be.

Spitsuur HR 13.03.2018

Op dinsdag 13 maart 2018 organiseert Salar, in samenwerking met advocatenkantoor Vermeulen Heylen Michiels, een ontbijtseminarie. Tijdens dit Spitsuur HR wordt gesproken over glijtijden, over 10 uren werken per dag zonder dat er sprake is van overuren, over verlichting van de werklast voor oudere werknemers en over langdurig arbeidsongeschikten. Het ontbijtseminarie gaat door op dinsdag 13 maart in 4Wings te Oevel. Inschrijven is mogelijk via http://www.spitsuurhr.be/.

Is het te koud om te werken?

De extreme koude buiten kan een invloed hebben op de uitoefening van het werk. Wanneer de temperaturen op het werk onder bepaalde grenswaarden dalen, dient de werkgever bepaalde maatregelen te nemen (o.a. beschermingskledij, extra rustpauzes). Voor bepaalde werkzaamheden kan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden aangevraagd.

Lees meer

Mystery Calls mogelijk vanaf 01.04.2018

Voor het opsporen van discriminatie binnen arbeidsrelaties kunnen sociaal inspecteurs vanaf 01.04.2018 anonieme praktijktests uitvoeren (waaronder o.m. de mystery calls). Deze maatregel werd in het leven geroepen door Minister van Werk Kris Peeters om na te gaan of er op grond van een wettelijk beschermd criterium sprake is van discriminatie. Dergelijke anonieme praktijktests kunnen enkel voorkomen naar aanleiding van een klacht/melding van discriminatoire praktijken.

Lees meer

Gewaarborgd loon na controlearts?

De werkgever heeft het recht om de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer te controleren en trachten te bewijzen dat de werknemer die zich arbeidsongeschikt verklaart, dit in werkelijkheid niet is. Afhankelijk van de situatie kan het recht op gewaarborgd loon (gedeeltelijk) worden ontzegd.

Lees meer

PC 209.00 – Sectoraal pensioenfonds

Sedert 2002 dient elke werkgever met bedienden ressorterende onder PC 209.00 verplicht over een aanvullend pensioenplan voor zijn bedienden te beschikken dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De meeste ondernemingen zijn hiervoor aangesloten bij het sectorale pensioenfonds (Integrale). Indien u twijfelt of u hierbij bent aangesloten of hierover vragen heeft, adviseren wij contact op te nemen met Integrale (www.integrale.be).