Weergave Blokken Lijsten

Uitbreiding flexi-jobs naar enkele sectoren

Het systeem van flexi-jobs dat oorspronkelijk enkel mogelijk was in de horeca (PC 302.00) is uitgebreid naar meerdere sectoren. Vanaf 01.01.2018 is een flexi-job mogelijk in volgende sectoren: PC 118.03, PC 119.00, PC 201.00, PC 202.00, PC 202.01, PC 302.00, PC 311.00, PC 312.00, PC 314.00 en uitzendkrachten waarvan de gebruiker onder één van bovenstaande sectoren ressorteert. Naast werknemers kunnen ook gepensioneerden vanaf 01.01.2018 een flexi-job uitvoeren indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Lees meer

PC 317.00 – Ecocheques

In het sectorakkoord 2017-2018 werd de verplichting opgenomen om in januari 2018 eenmalig ecocheques toe te kennen van € 100,00 aan iedere voltijdse arbeider of bediende met volledige prestaties tijdens de referteperiode van 01.01.2017 tot 30.06.2017. Er wordt een pro rata berekening gemaakt voor deeltijdsen en werknemers met onvolledige prestaties.

Scholingsbeding

Indien een werknemer een opleiding geniet in het kader van zijn arbeidsovereenkomst vallen de kosten van deze opleiding volledig of grotendeels ten laste van de werkgever. Door het afsluiten van een scholingsbeding verbindt de werknemer zich ertoe om een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen aan de werkgever indien hij de onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode, die maximaal 3 jaar bedraagt. Aan het scholingsbeding en aan de opleiding zijn diverse voorwaarden verbonden (o.a. minimum brutoloon werknemer € 34.180,00/jaar) waardoor niet iedere opleiding hiervoor in aanmerking komt.

Loongrenzen 2018

De loongrenzen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Deze grensbedragen zijn o.m. bepalend voor de geldigheid van een scholingsbeding en concurrentiebeding. De grensbedragen van 2013 blijven nog wel van toepassing bij het vastklikken van de opzeggingstermijnen van de bedienden die voor 01.01.2014 in dienst waren.    

PC 200.00 – Tussenkomst woon-werkverkeer eigen vervoer

In PC 200.00 hebben niet alle werknemers die met eigen vervoer naar de onderneming komen, recht op een tussenkomst in de kost van het woon-werkverkeer. Het jaarlijkse bruto loon is hiervoor mede bepalend. Eens een bepaalde grens overschreden, is er geen tussenkomst verplicht. Vanaf 01.01.2018 wordt deze jaarlijkse bruto grens opgetrokken tot € 27.750,00 (tot en met 31.12.2017 was dit € 26.250,00). Voor deeltijdse werknemers wordt geen pro rata omrekening gemaakt. Wij kijken dit na en voeren eventuele aanpassingen door.

Aansprakelijkheid eindejaarsfeest of nieuwjaarsreceptie

Vaak organiseren werkgevers een eindejaarsfeest of nieuwjaarsreceptie zonder stil te staan bij eventuele aansprakelijkheid. Indien een werknemer tijdens een bedrijfsfeest een ongeval heeft, wordt dit mogelijk beschouwd als een arbeidsongeval. Tijdens een bedrijfsfeest worden werknemers geacht onder het gezag van de werkgever te staan. Een ongeval op weg naar en van het feest wordt mogelijk eveneens als een arbeidsongeval beschouwd. Het maakt hierbij geen verschil of dergelijk feest tijdens de werkuren of buiten de onderneming wordt georganiseerd.

Lees meer

Conversie VAA IT-tools vanaf 01.01.2018

Vanaf 01.01.2018 wijzigen de forfaits voor ter beschikking gestelde IT-tools. Op basis van de gegevens in ons bezit, deden wij een automatische conversie. De door ons gehanteerde werkwijze wordt verder in dit artikel uiteen gezet. Gelieve deze na te kijken en eventuele correcties aan onze diensten door te geven. In HrmsWeb kan u de toegepaste waarde vanaf 01.01.2018 reeds consulteren bij de verloning van de betrokken werknemer.

Lees meer

Smartphone, tablet, pc en internet: VAA vanaf 01.01.2018

Vanaf 01.01.2018 worden de forfaits voor ter beschikking gestelde IT-tools aangepast. Voor een PC of laptop bedraagt het VAA € 6,00 per maand en dit per toestel. Per tablet, GSM of smartphone bedraagt het VAA € 3,00 per maand. Wanneer de werkgever ook het telefoonabonnement van de GSM of smartphone op zich neemt, bedraagt het VAA per toestel daarenboven € 4,00 per maand. Ongeacht het aantal ter beschikking gestelde internetverbindingen en het aantal toestellen waarop de verbinding gebruikt wordt, moet slechts één VAA aangegeven worden van € 5,00 per maand.

PC 227.00 - Jaarlijkse bruto premie

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zal wederom de verplichte jaarlijkse sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 227.00 t.b.v. € 255,00 bruto per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Aanwezigheidsattesten educatief verlof

Wij raden u aan de trimestriële aanwezigheidsattesten voor educatief verlof op te vragen bij uw werknemers, zodat we tijdig kunnen vaststellen of hun rechten behouden blijven. Graag originele attesten aan onze diensten overmaken.