Weergave Blokken Lijsten

PC 112.00 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 112.00 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.02 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.02 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 142.01 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 142.01 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 126.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 126.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Bijzondere bijdrage 8,86 % groepsverzekering

De stortingen die de werkgever doet in het kader van een groepsverzekering kunnen rekenen op een gunstige (para)fiscale behandeling. De werkgever betaalt hierop slechts een bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86 % i.p.v. de normale patronale bijdragen. Bovendien wordt de werknemer niet belast op de gestorte premies door de werkgever en dient hij hierop ook geen sociale zekerheidsbijdragen te betalen.

Lees meer

PC 149.04 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.04. Een belangrijk verschil met voorgaande jaren is dat dit in 1 schijf van € 250,00 per voltijdse arbeider wordt verwerkt en niet langer in 2 schijven van € 125,00. De werkwijze blijft identiek. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Forfaitaire waardering energiekosten

Indien de onderneming de energiekosten van een werknemer, bedrijfsleider of leidinggevend personeelslid ten laste neemt, ontstaat er een voordeel. Met ingang van 01.01.2018 bedraagt voor het leidinggevend personeel en de bedrijfsleiders het forfait op jaarbasis € 1.990,00 voor de verwarming en € 990,00 voor elektriciteit. Voor de andere begunstigden bedraagt het forfait op jaarbasis € 900,00 voor verwarming en € 450,00 voor elektriciteit.

SIOD - Sociale flitscontroles

In 2018 zullen de sociale inspectiediensten opnieuw aangekondigde controles uitvoeren. Diverse sectoren staan in 2018 op de planning. Om welke sectoren dit gaat, alsook diverse checklists staat opgenomen op de website van SIOD http://www.siod.belgie.be/nl). Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter.

Wijziging camerawet - meldingsplicht

Door een wijziging van de camerawet zullen bewakingscamera’s vanaf 25.05.2018 aangegeven moeten worden bij de politiediensten en niet langer bij de Privacycommissie. Hiervoor wordt nog een nieuwe online aangiftetoepassing ontwikkeld. Deze wijziging is ook van belang voor werkgevers die in het verleden bewakingscamera’s aangegeven hebben bij de Privacycommissie. Zij krijgen tot 25.05.2020 om een nieuwe melding te doen bij de politiediensten en worden hierover later nog geïnformeerd via de Privacycommissie.

Studentenarbeid: ook in 2018 475 uren aan verminderde bijdragen

Sedert 01.01.2017 bestaat het studentencontingent aan verminderde bijdragen uit 475 uren op jaarbasis i.p.v. 50 dagen zoals voordien. De prestaties van studenten dienen dan ook gereserveerd te worden in uren in Dimona. Een tijdige Dimona-aangifte is noodzakelijk en wordt streng opgevolgd. Wanneer de Dimona-aangifte laattijdig gedaan wordt, worden alle uren beschouwd als zijnde niet gereserveerd en vallen deze aldus buiten het contingent, ook deze die betrekking hebben op een periode na de laattijdige Dimona-aangifte.

Lees meer